فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 4
محتوا : 65
پیوندها : 13
بازدیدهای محتوا : 119311
 1 مهمان حاضر
 
فراخوان مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز ونیایش چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۲۲

فراخوان مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز ونیایش

با عنوان: نماز، مسجد،جوانان

همزمان با برگزاری هجدهمین اجلاس سراسری( نماز" مسجد وجواتان )دبیرخانه دائمی اجلاس های سراسری نماز با هدف ترویج فرهنگ نماز وبهره وری از اندیشه صاحب نظران محققین وپژوهشگران وتجلیل از صاحبان آثار برتر نسبت به صدور فراخوان مقاله اقدام نموده اند .علاقمندان:مقالات خود رابر اساس محورهای وموضوعات یشنهادی ذیل تهیه وارسال نمایند.

الف*بخش مدیریت فرهنگی مسجد

1-راهبردهای وراهکارهای جذب جوانان به مسجد2

2-راهکار ی افزایش نقش جوانان در مدیریت مسجد

3-ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول ومرتبط با مساجد جهت جذب جوانان به مساجد ونماز جماعت

4-باز مهندسی مدیریت کلان مساجد با رویکرد مردمی وبا محوریت جذب جوانان به مسجد

5-مساجد ونیازهای معنوی جوانان6-مساجد وجوانان فرصت ها وتهدیدها

7-تعامل مسجد ودانشگاه8-تعامل مسجد ومدرسه9-آسیب شناسی حضور جوانان در مسجد

ب*نقش نهادهای فرهنگی واجتماعی در جذب جوانان به مسجد

ا-نقش والدین در هدایت جوانان به نماز جماعت ومسجد

2-نقش رسانه ها در جذب جوانان به مسجد

3-تاثیر برنامه های صدا وسیما در گرایش جوانان به نماز جماعت ومسجد

4-تاثیر نظام آموزش وپرورش در گرایش جوانان به نماز جماعت ومسجد

5-عوامل موثر بر حضور نخبگان در نماز های جماعت وتاثیر آن در گرایش جوانان به نماز جماعت ومسجد

6-بررسی راههای نقش آفرینی سازمانهای مردم نهاد کشور در گرایش جوانان به نماز جماعت ومسجد

ج*نقش عوامل داخلی ومدیریت مسجد در جذب جوانان به نماز جماعت ومسجد

1-بررسی راههای تقویت ارتباط و تعامل عوامل انسانی مسجد در جذب جوانان به نما زجماعت ومسجد (موقعیت ، محیط،معماری و...)با توجه به ویژگی های شخصیتی جوانان

* مهلت ارسال: پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 20/7/1388

* نشانی ارسال آثار: شرکت کنندگان می توانند آثار خویش را به دبیر خانه ی دائمی اجلاس های سراسری نماز به نشانی تهران میدان فلسطین پلاک 7 ستاد اقامه نماز ص پ 141556373 ار سال نمایند.

*زمان ونحوه اعلام نتایج: پس از بررسی وداوری مقالات از سوی هیئت داوران اسامی برگزیدگان در نیمه دوم آبان ماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی ستا دبه نشانی WWW.SaIaT.Ir اعلام خواهد شد

*جوایز وهدایا : از سوی دبیر خانه دایمی اجلاس های سراسری نماز لوح تقدیر وهدایای ارزنده تقدیم خواهدشد" همچنین آثار برگزیدگان در کتاب مجموعه مقالات برگزیده هجدهمین اجلاس سراسری نماز به چاپ خواهد رسید

ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 
   
   
   
 

آخرين كنفرانس ها