فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 3
محتوا : 50
پیوندها : 13
بازدیدهای محتوا : 114895
 28 مهمان حاضر
 
صورتجلسه شورای پژوهشی ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۳۵

صورتجلسه شورای پژوهشی ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی

شورای پژوهشی ستاد اقامه نماز واحد در دومین ﴿25/8/87 وسومین﴿5/10/87 نشست خود به بررسی طرح های پژوهشی با محوریت نماز ونیایش پرداختند که پس از تبادل نظر وبرسی های لازم نسبت به طرح های داوری شده توسط داوران منتخب تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

طرح جناب آقای ذبیحی با عنوان (آسیب شناسی وارزشیابی نقش دفتر فرهنگ اسلامی در گسترش فرهنگ نماز جماعت در بین دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد) با توجه به نظرداوران وشورای پژوهشی ستاد اقامه نماز، مقرر گردید ضمن انعکاس نظر داوران پس از اصلاحات ذيل برای اجرا اقدام گردد.

الف:کلیت طرح تصویب گردید.

ب:اهداف با عنوان مطابقت ندارد.

ج:عنوان طرح به آسیب شناسی دفتر فرهنگ اسلامی در گسترش ترویج فرهنگ نماز جماعت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اصلاح گردد. .

د:آقای دکتر احمری کارشناس مسائل فرهنگی به عنوان همکار معرفی گردد.

ه:یک نفر همکاری با عنوان کارشناس آمار برای همکار پیشنهاد می گردد.

و:مبلغ هزینه تا سقف دو میلیو ن تومان کاهش یابد.

ز:با توجه به اهمیت وضرورت عنوان طرح پژوهشی مذكور مقرر گردید جناب آقای دکتر احمدی معاون محترم پژوهشی شفاها پیشنهادهای مذکور را توضیح دهند.

طرح جناب آقای دکتر خان چمنی با عنوان (نقش نماز در مطالعه ساختار مولکولهای حیاتی خون) با توجه به داوری داوران مجرب ونظر شورای پژوهشی ستاد اقامه واحد مقرر گردید ضمن انعکاس نظر داوران پس از اصلاحات ذيل؛ برای اجرا اقدام گردد.

الف:طرح تصویب گردید.

ب:روش پژوهش در زمان خونگیر وتعداد نمونه ها جنسیت افرادشرایط افراد مشخص شود.

ج:مشخص شود که آیا هدف بررسی تغییرات ساختاری است یا تغییر در میزان غلظت

3-طرح پژوهشی جناب آقای دکتر صادق علامه با موضوع (نماز در شعر فارسی) با توجه به نظر داوران وشورای پژوهشی ستاد طرح مذکور تصویب نگردید.

4-طرح جناب آقای حیدری با موضوع(بررسی روشهای ارتقای مشارکت دانشجویان در نمازهای جماعت دانشگاه) با توجه به داوری داوران مجرب ونظر شورای پژوهشی ستاد اقامه نماز واحد مقرر گردید ضمن انعکاس نظرات داوران وانجام اصلاحات ذيل برای اجرا اقدام گردد.

الف:کلیت طرح تصویب گردید.

ب:اصلاحات در بخش نمونه گیری انجام گیرد.

ج:مبلغ هزینه تا سقف دو میلیون تومان کاهش یابد.

د:مجری طرح باید عضو هیات علمی باشد ترجیحا با توجه به اینکه جناب آقای دکتر فولادیان همکار اول طرح آمده است وعضو هئیت علمی دانشگاه می باشد بعنوان صاحب طرح پیشنهاد می گردد.

5-طرح جناب حجه الاسلام دکتر احمری با موضوع( بررسی تاثیر نقش نماز در شخصیت جوانان ) با توجه به داوری داوران ونظر شورای پژوهشی ستاد اقامه نماز واحد مقرر گردید ضمن انعکاس نظرات داوران وانجام اصلاحات لازم برای اجرا اقدام گردد

الف:طرح تصویب گردید .

ب:سابقه پژوهشی طرح بررسی شود

ج:مبلغ هزینه تا سقف دو میلیون تومان کاهش یابد.

6-طرح خانم دکتر با محرم با موضوع (آثار نماز در شکل گیری شخصیت واعتماد به نفس جوانان) با توجه به داوری داوران ونظر شورای پژوهشی ستاداامه نماز مقرر گردید طرح مذکور برای داوری سوم ارسال تا پس از آن انعکاس نظر داوران اعلام گردد.

7-طرح جناب آقای دکتر شکاری با موضوع(بررسی عوامل موثر بر خود انگیختگی دانشجویان به شرکت در نماز جماعت ) با توجه به نظر داوران وشورای پژوهشی ستاد مقررگردید ضمن انعکاس نظرات داوران پس از اصلاحات ذيل اقدام گردد.

الف:طرح های مشابهی در زمینه نماز با این عنوان اجرا شده که نتایج این طرح هم با آنها هماهنگ است.

ب:توضیح لازم ودقیق در خصوص روش نمونه گیری ومحاسبه حجم ارائه نگردیده است.

ج:خود انگیختگی در روان شناسی به معنای انگیزش درونی است که دلایل آن غالبا قابل مشاهده نیست. بنابراین با توجه به سئوالات تحقیق پیشنهاد کلمه انگیزش بجای خود انگیختگی می شود.

د:در بخش اهداف محقق فرضیاتی مطرح نموده است که بعضی از آنها اشتباه است مسئله رابطه بین والدین وخود انگیختگی ودیگر از فرضیات غیر قابل فهم مثل رابطه بین زمینه های فطری وخود انگیختگی

8-طرح جناب آقای دکتر احمری با موضوع( بررسی علل کم توجهی یا بی توجهی برخی از دانشجویان به نماز) با توجه به نظر داوران وشورای پژوهشی ستاد مقرر گردید ضمن انعکاس نظرات داوران پس از اصلاحات ذيل اقدام گردد.

الف:کلیت طرح تصویب گردید.

ب:عنوان طرح :به بررسی راهکارهای افزایش دانشجویان به نمازاصلاح گردید

ج:فرضیات طرح با توجه به اصل طرح اصلاح شود.

د:منابع ذکر گردد

ه:نمونه گیری با کارشناس امار مشاوره وذکر گردد

ز:هزینه های برآورده شده تا سقف دو میلیون تومان کاهش يابد.

 
   
   
   
 

آخرين كنفرانس ها