فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 3
محتوا : 50
پیوندها : 13
بازدیدهای محتوا : 114901
 7 مهمان حاضر
 
درباره مديريت مطالعات چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۰۱ تیر ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۵۳

جواد عارف

 دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث

مدير مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي 

شرح وظايف:

1- بررسي و تهيه فهرست و موضوعات فرهنگي- اجتماعي و ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت انجام تحقيقات فرهنگي.
2- مطالعه درباره اولويت‌هاي فرهنگي و ارائه طرح‌هاي فرهنگي در جهت موثرترين شيوه‌هاي فرهنگي براي جذب دانشجويان به معاونت فرهنگي دانشگاه (سازمان مركزي).
3- تهيه و تدوين بودجه معاونت فرهنگي واحد برمبناي سرانه تعيين شده و بررسي هزينه هاي فرهنگي واحد و تنظيم فرم هاي بودجه و ارائه گزارش در اين خصوص درپايان سال مالي
4- استخراج و تحليل فرم‌هاي نظرسنجي و برنامه‌ريزي فرهنگي بر ميناي نيازهاي فرهنگي دانشجويان.
5- ايجاد تهميداتي جهت انتشار نشريه فرهنگي واحد.
6- راه‌اندازي و اداره سايت اينترنتي و اطلاع رساني فرهنگي واحد.
7- ايجاد بانك اطلاعات از پژوهشگران و صاحبنظران فرهنگي جهت دعوت براي مناسبت‌هاي خاص و مشاوره با ايشان در امور فرهنگي.
8- ارائه نظر مشورتي به معاون فرهنگي در زمينه‌هايي كه از سوي ايشان درخواست مي‌گردد.
9- انتشار ويژه‌نامه هاي فرهنگي (تهيه بروشورهاي فرهنگي به مناسبت‌هاي ويژه سال).
10- نظارت بر نشريات فرهنگي بر اساس دستورالعمل كميته نظارت بر نشريات.
 
   
   
   
 

آخرين كنفرانس ها