فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 4
محتوا : 65
پیوندها : 13
بازدیدهای محتوا : 119312
 3 مهمان حاضر
 
برنامه بخش پاياني كارگاه دوروزه ائمه جماعات چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۱

 

برنامه بخش پاياني كارگاه دوروزه 11/11/و 12/11/1391  جمع بندي پيشنهادات ائمه محترم جماعات ، با حذف پيشنهادات تكراري، پانزده مورد از نقطه نظرات حاضرين ،در جلسه

 

1-    راه اندازي صندوق پرسش و پاسخ درخصوص مسائل شرعي دانشجويان و ... در نماز خانه ها

2- سركشي ،احوال پرسي امام  جماعت ، ازدانشجويان وكارمندان  درخوابگاه ها و محيط كاري و تبليغ چهره به چهره

3- سپردن مسئوليت هاي اجرايي دربر برگزاري نمازجماعت ، به دانشجويان

 

4- تشويق از فعالان عرصه نماز در مناسبت ها

5- بيان مسائل شرعي و بيان مطالب در مناسبت ها به صورت قطره اي.و تقديم بسته هاي فرهنگي

6- منظم بودن امام جماعت از سيرت و صورت ورعايت نظم در برگزاري نماز جماعت .

7- برنامه ريزي مناسب در برگزاري كلاس هاي درسي دانشجويان براي عدم تلاقي با وقت شرعي نماز جماعت اول وقت

8- برگزاري نماز جماعت در وقت شرعي .

9- بيان مسائل شرعي بين نماز،و سعي شود از مسائل احكام شرعي اختلافي پرهيز گردد.

10- امام جماعت براي برگزاري نماز، سعي كند زودتر وارد و ديرتر از ديگران از نمازخانه خارج شود.

11- كانونهاي دانشجويي نماز، تحت عنوان ،جرعه نور، راه اندازي، يا تقويت گردد.

12- فضاسازي مناسب در نماز خانه ها انجام گيرد.

13- تدابيري اتخاذ گردد، تا مسئولين دانشگاه در نماز جماعت شركت فرمايند.

14- مسئولين فرهنگي دانشكاه و دانشكده ها ،دربرگزاري و پخش اذان و... همكاري جدي با ائمه جماعات مدعو داشته با شند .

15- نياز سنجي يا نظر سنجي از دانشجويان،اساتيد و كارمندان  دربرنامه ريزي وارتقاء كمي ، كيفي در جهت توسعه و ترويج فرهنگ نماز خواني در دانشگاه  .                                                                                   

 

ستاد اقامه نماز

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 
   
   
   
 

آخرين كنفرانس ها