فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 4
محتوا : 65
پیوندها : 13
بازدیدهای محتوا : 119334
 60 مهمان حاضر
 
اسامي نفرات برتر مسابقه كتابخواني گروه همكاران با موضوع :احكام چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۴۵

ليست  برتريها از گروه همكاران  شركت كننده در مسابقه كتابخواني

 با موضوع : احكام

 از كتاب اجوبه الاستفتائات

مقام معظم رهبري رمضان 1431قمري برابر 1389 شمسي

ويژه اساتيد" كاركنان

 

  

    

رديف

نام نام خانوادگي

محل كار

نوع مسابقه

توضيحات

نمره

1

جناب آقاي اباذري

بيمارستان آريا

كتابخواني

  بدون قرعه

20

2

نرجس معافي

حقوق

"

با قرعه

19

3

مريم خوش بيان

علوم انساني

"

"

"

4

اسماعيل جمعه بيدختي

سازمان مركزي 1

"

"

"

5

محمد باقر نوايي

"

"

"

"

6

محمد حسين بداغي

"

"

"

"

7

علي  ابهري

"

"

"

"

8

فرشته كامل

علوم انساني

"

"

"

9

جناب آقاي مؤمني

مركز گلبهار

"

"

"

10

داوود عباسي 

"

"

"

"

 

 

 

 

  ليست  برتريها از گروه وابستگان   شركت كننده در مسابقه كتابخواني

 با موضوع : احكام

 از كتاب اجوبه الاستفتائات

مقام معظم رهبري رمضان 1431قمري برابر 1389 شمسي

   

رديف

نام نام خانوادگي

محل كار

نوع مسابقه

توضيحات

نمره

1

طاهره زحمتكش

مادر آقاي رئيسيان- مركزي

كتابخواني

باقرعه

19

2

بهروز حقاني

داماد آقاي صادقي - حوزه فرهنگي

"

"

"

 

 

ليست  برتريها از گروه فرزندان  شركت كننده در مسابقه كتابخواني با موضوع : احكام

از كتاب اجوبه الاستفتائات

مقام معظم رهبري رمضان 1431قمري برابر 1389 شمسي

 

 

رديف

نام نام خانوادگي

محل كار

نوع مسابقه

توضيحات

نمره

1

عباس حجاز

بيمارستان 22بهمن

كتابخواني

باقرعه

19

2

مليحه فياض پور

سما

"

"

"

3

فرزانه خليق

مركزي 1

"

"

"

4

مسعود جوانشير

سازمان مركزي 1

"

"

"

5

زهرا ايزدي نژاد

"

"

"

"

6

حميد رضا ناطق

علوم انساني

"

"

"

7

امير علي حيدري

"

"

"

"

 

 

ليست  برتريها از گروه همسران  شركت كننده در مسابقه كتابخواني

 با موضوع : احكام از كتاب اجوبه الاستفتائات

مقام معظم رهبري رمضان 1431قمري برابر 1389 شمسي

 

رديف

نام نام خانوادگي

محل كار

نوع مسابقه

توضيحات

نمره

1

پروين ضيغمي  

همسر آقاي معتمديان- بيمارستان 22 بهمن

كتابخواني

باقرعه

19

2

زهرا جهان مطاع

سما

"

"

"

3

اعظم دهقان پور

مركزي 1

"

"

"

 

ليست  برتريها از گروه فرزندان   شركت كننده در مسابقه نقاشي

با موضوع نماز ونيايش

رمضان 1431قمري برابر 1389 شمسي

 

 

رديف

نام نام خانوادگي

محل كار

نوع مسابقه

1

سارا غفاري

فرزند حسين غفاري - مركزي 1

نقاشي

2

سيده الهام مهاجر

فرزند آقاي مهاجر- مركزي 1

"

3

مائده ثوابي

فرزند محمود ثوابي

"

4

عاطفه جوانشير

فرزند آقاي جوانشير- مركزي 1

"

5

شيما جعفري

فرزند آقاي جعفري -مركزي 1

"

 

 

 

 

 

 

ستاد اقامه نماز واحد مشهد

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
 

آخرين كنفرانس ها