فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 4
محتوا : 65
پیوندها : 13
بازدیدهای محتوا : 119330
 53 مهمان حاضر
 
گزارش برگزاري مسابقات كتابخواني و نقاشي ويژه همكاران " اساتيد چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۰۵

 

باسمه تعالي

گزارش برگزاري

مسابقات كتابخواني و نقاشي ويژه  همكاران " اساتيد

و خانواده هاي آنها رمضان 1389

بمنظور آشنا نمودن  و پركردن اوقات فراغت همكاران و خانواده ها و فرزندان آنها  در تابستان  1389 نتيجه برگزاري مسابقات مذ كور

 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

 

كل شركت كنند گان در بخش كتابخواني:

 427  نفر است كه از اين رقم

 157  نفر خانواده ها شامل همسر يا شوهر يا فرزندان  و وابسته ها است كه تعداد

 48    نفر شركت همسران  كاركنان و

 79    نفر  فرزندان و

30     نفروابسته ها بوده است  و تعداد

270   نفر از همكاران دانشگاه شركت داشته اند

از كل آمار شركت كنندگان:

  234     نفر از همه گروها امتياز

  19 از 20 كسب نموده

و يك نفر- 20 گرفته است كه بدون قرعه تقدير خواهد شد

در بخش نقاشي:

ويژه فرزندان همكاران و اساتيد مقطع ابتدايي

 كل آمار

  45   نفر شركت داشته اند  كه

 31    نفر دختر و

 14   نفر پسراست 

ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 
   
   
   
 

آخرين كنفرانس ها